Deze nieuwsbrief informeert beroepsorganisaties, zorgprofessionals en andere stakeholders over ontwikkelingen in de gezondheidszorg voor ongedocumenteerde en daarmee onverzekerbare migranten. online lezen  |  afmelden
Dokters van
de Wereld
7 april 2017
 
 
Ongedocumenteerden in uw praktijk
Deze nieuwsbrief informeert beroepsorganisaties, zorgprofessionals en andere stakeholders over ontwikkelingen in de gezondheidszorg voor ongedocumenteerde en daarmee onverzekerbare migranten. Informatie over dit thema is versnipperd en op deze manier worden relevante organisaties via één kanaal op de hoogte gehouden.

Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief die enkele keren per jaar verschijnt. Afzenders zijn de Johannes Wier Stichting en Dokters van de Wereld. Heeft u vragen of suggesties voor een volgende nieuwsbrief, mail naar zorgrecht@doktersvandewereld.org.
 
 
Regeling onverzekerbare vreemdelingen naar CAK
De financieringsregeling voor ongedocumenteerde migranten wordt sinds 1 januari 2017 uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in plaats van het Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat zorgprofessionals en zorginstellingen voor declaraties van oninbare kosten voor zorg aan ongedocumenteerden, nu terecht kunnen bij het CAK. Volledige informatie over toepassing van de regeling is te vinden op de website van het CAK.
E-cursus Johannes Wier Stichting geactualiseerd
‘Ongedocumenteerde personen’, wie zijn dat? Hoe is de zorg voor hen georganiseerd? Waar kan een arts rekening mee houden? Lees en leer over achtergronden en praktische tips in de geaccrediteerde e-cursus van de Johannes Wier Stichting. Deze is onlangs geactualiseerd en is bedoeld voor zorgverleners die te maken kunnen krijgen met ongedocumenteerde patiënten.
Zelfredzaamheid ongedocumenteerden
Voor veel (ongedocumenteerde) migranten werkt de gezondheidszorg in Nederland anders dan in eigen land. Vaak is voor hen onduidelijk of ze er gebruik van mogen maken en waar ze terecht kunnen. Bovendien zijn ze bang om zich ergens te melden. Gelukkig is er veel mogelijk. Dokters van de Wereld ondersteunt ongedocumenteerde migranten met voorlichting over bijvoorbeeld hun rechten en het Nederlandse zorgsysteem. Indien nodig zoeken wij een huisarts en bemiddelen we tussen patiënt en andere zorginstanties.

Tijdens de spreekuren en via de telefonische Helpdesk worden daarnaast casuïstiek opgetekend van zowel patiënten als zorgverleners. Op onze website zijn eenvoudige folders en korte informatiefilmpjes in meerdere talen te downloaden. Door het geven van informatie wordt de zelfredzaamheid van ongedocumenteerden vergroot en kan men zichzelf beter redden in de Nederlandse zorg.
Onderzoek ongedocumenteerden in Nederland en Europa
Over het algemeen maken de ongedocumenteerde personen in een land geen deel uit van algemene bevolkingsonderzoeken. Er bestaat her en der onderzoek naar ongedocumenteerden, maar de omvang en kwaliteit van de onderzoeken varieert.

Dokters van de Wereld zette op een rij wat door universiteiten, instellingen en ngo’s over hun gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg geschreven is. De literatuurstudie ‘Gezondheidsdeterminanten van ongedocumenteerde migranten in Europa en de toegang tot zorg voor deze mensen in Nederland’ beschrijft de wetenschappelijke en ‘grijze’ literatuur in de periode 2006-2016 in zowel Nederland als in Europa.
Komt een ongedocumenteerde bij de dokter...
Een uitgeprocedeerde man uit het Midden-Oosten verblijft bij zijn familie in de Randstad, die wel verblijfsrecht heeft. De huisarts van de familie wilde deze man niet meer zien en geen slaapmiddelen voorschrijven. Een andere arts, op verzoek van de familie bij deze casus betrokken, deed navraag. De huisarts gaf aan dat de patiënt teveel psychische problemen zou hebben en eigenlijk naar een specifieke GGZ-instelling doorverwezen zou moeten worden. Hij stelde voor dat de bellende arts zelf slaapmiddelen voor zou schrijven aan de patiënt. Ook vertelde de huisarts dat hij zijn handen vol had aan de nieuwe groep statushouders in de gemeente.

Tips
  • Voor iedere patiënt (met of zonder legale verblijfsstatus) is het hebben van één centraal punt, zoals een vaste huisarts, van belang. Zo weet een patiënt altijd waar hij of zij terecht kan met een medisch probleem en blijft het dossier intact.
  • De psychische problematiek van ongedocumenteerde personen kan ernstig en ingewikkeld zijn vanwege trauma’s in herkomstland of het onzekere bestaan in Nederland. Het is belangrijk om bij doorverwijzing een patiënt voor te bereiden en vervolgens na te gaan of de doorverwijzing ook is gelukt.
  • Indien een praktijk vol zit, is het raadzaam om dit binnen de eigen hagro of huisartsenkring te bespreken. Voor alle nieuwe patiënten, ook voor degenen die geen verblijfspapieren hebben, kan dan een verdeelsleutel afgesproken worden.
Een pluim!
Ondanks de diverse toegangsproblemen die Dokters van de Wereld wekelijks registreert, gaat er ook veel goed. We delen hierbij graag symbolisch een pluim uit aan de artsen die patiënten, ongeacht hun achtergrond of status, de medische zorg bieden die nodig is.

Zo belde onlangs een arts van de spoedeisende hulp (SEH) over een kwetsbare patiënte in een schrijnende situatie. Ze was al lang niet meer bij de eigen huisarts geweest en presenteerde nu haar klachten bij de SEH. De arts verzocht de DvdW-medewerker aan mevrouw uit te leggen dat contact met haar eigen huisarts het beste voor haar is. Dit in verband met de continuïteit van zorg. Bovendien zou haar huisarts op de hoogte gesteld moeten worden van de regeling voor onverzekerbare vreemdelingen bij het CAK. Haar eigen huisarts toonde zich vervolgens heel betrokken en benadrukte dat mevrouw altijd welkom was, ook voor een eventueel POH-GGZ-traject. Hij gaf aan de eventuele kosten voor eigen rekening te nemen.

Ongedocumenteerde migranten zijn mensen die niet in het bezit zijn van geldige verblijfspapieren. Zij worden ook wel ‘illegalen’ of ‘mensen zonder papieren’ genoemd. Het is voor deze groep niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten. Maar ze hebben net als iedereen wel recht op medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg is verantwoorde en passende zorg conform de medische standaarden en richtlijnen, zoals we die in Nederland kennen. Wanneer ongedocumenteerden niet in staat zijn de kosten voor medische zorg zelf te betalen, kunnen zorgprofessionals de zorg kosteloos verlenen of een bijdrage vragen aan het CAK. Meer informatie: www.doktersvandewereld.org/zorginfo
Dokters van
de Wereld
Dokters van de Wereld
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP Amsterdam
www.doktersvandewereld.org
Volg ons op social media
f t G+ in you
Nationale Postcode Loterij